Blogg for små bedrifter

Lover og regler

A-meldingen erstatter fem skjemaer

Fra 2015 forsvinner fem av dagens skjemaer til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå. Få en oversikt over hva dette handler om allerede nå. Skjemaer som erstattes av A-meldingen De fem skjemaene som forsvinner og erstattes...
26/02/2015
Sosiale media er viktige kanaler for oss i Visma Mamut. Det gir oss en mulighet til å komme nært kundene våre og til å vise fram hvem vi er. Det er og et middel for å komme i kontakt med...
26/02/2015
Salg av varer og tjenester til utlandet kommer i kategorien nullsats, altså at det det ikke er momsplikt på dem, selv om du får fradrag for moms ved innkjøp. Men det er feller å gå i hvis du ikke passer på....
25/02/2015
Regnskapsførers arbeidsmåte er i stadig utvikling i takt med økende bruk av digitale verktøy. Kunders tilgang til nettbaserte økonomisystem kan gjøre rollefordelingen uklar; når utfører man et avtalt oppdrag, og når er man kun en rådgiver? Dette reiser noen problemstillinger for...
06/02/2015
Som småbedriftseier ønsker du uten tvil å ha kontroll. Kontroll på tiden du bruker på jobb, kontroll på firmaets strategi og oppgavene, og ikke minst kontroll på kostnadene. Da er det viktig med god kontroll på regnskapet. Stadig flere småbedrifter velger...
09/12/2014
Det kan kanskje høres selvsagt ut at man skal prioritere de kundene man tjener penger på, og styre unna dem som koster deg penger. Men i en travel hverdag kan det være vanskelig å vite om kunden du har på...
20/02/2015
Det finnes mange definisjoner på suksess. Mange har en drøm om å bli rike. Andre vil bli ledende innenfor sitt felt, mens for noen er trygge arbeidsplasser drivkraften. Suksess har ikke ett entydig svar. Det kommer helt an på hvem...