Visma Avendo Timeregistrering

  • Fleksibel timeregistrering
  • Registrer timer via nett
  • App'er til Iphone og Android
  • Kobling til økonomiprogram
  • Fri support
Timeregistreringsprogrammet som gir deg oversikt

Med et timeregistreringsprogram får du bedre kontroll på både løpende oppdrag, prosjekter, fakturerbar tid og intern arbeidstid. Visma Avendo Time passer for alle selskaper som fakturerer timer. Programmet kan brukes frittstående eller integreres med andre Visma Avendo programmer.


Fleksibel timeregistrering

Du kan registrere arbeidstiden du bruker på dine kunder og tiden du benytter på f.eks. interne møter og forberedelser. Du kan registrere ordinær arbeidstid, overtid og reisetid. Registreringen kan gjøres på kunde, prosjekt og/eller aktivitet. I utleggsregistreringen kan du registrere både private utlegg som skal med på lønnsgrunnlaget og de utlegg som skal med på fakturagrunnlaget, f.eks. reisekostnader.


Registrering via internett – Visma Avendo WebTime

Som en tilleggstjeneste til Visma Avendo Time kan du også kjøpe den nettbaserte tjenesten WebTime. Da får du mulighet til å registrere timer og utlegg via internett. Med kombinasjonen Visma Avendo Time og WebTime får du og dine medarbeidere større frihet og mulighet til å utnytte tiden mer effektivt. Man kan registrere timer direkte på smarttelefon, enkelt og effektiv når man er på reise eller ute på oppdrag hos kunder. Visma WebTime er en tilleggstjeneste og koster kr 99,-/mnd. Les mer om hva du kan gjøre i app’en.Effektiv ressursplanlegging

Programmets ressursplanlegging gjør at du lettere kan planlegge en jevnere bemanning pr medarbeider og dermed redusere antall overtidstimer og kostnadene knyttet til dette. Du får også gjennom nøye planlegging et bedre underlag for dine kalkyler og riktig prising til kunder.
Rapporter og statistikker

Programmet gir deg tilgang til et stort antall ferdige rapporter som kan brukes til oppfølging. Det er også mulig å lage egne fleksible og detaljerte rapporter ved hjelp av rapportgeneratoren.