Ledelse / Rapporter

Som leder i en virksomhet må du hele tiden ta viktige beslutninger. For å kunne gjøre dette trenger du fremfor alt rask og oppdatert status på alle viktige arbeidsområder i virksomheten.

 • Utvalgte nøkkeltall er alltid oppdatert direkte på skrivebordet
 • Bedre oversikt og kontroll med enkel tilgang til over 300 rapporter
 • Tilgang til detaljert selskapsstatus online

Med Mamut One får du dette overblikket på 1-2-3. Rapportene gir deg enkel tilgang til oversiktlige presentasjoner med informasjon fra alle virksomhetsområder, og kan redigeres og filtreres etter ulike kriterier slik at du har et nesten ubegrenset utvalg av varianter.

Online selskapsstatus gir raskt og enkelt oversikt over de viktigste nøkkeltallene og regnskapsinformasjon i din bedrift via Internett – og oversiktene kan enkelt tilpasses dine behov.

Sammenlikn produkter

Regnskap

Ivaretar rutineoppgaver og analyser

Du som arbeider med regnskap til daglig er avhengig av at alle rutineoppgaver utføres raskt og enkelt. Dessuten trenger du enkel tilgang til et analyseverktøy.

 • Brukervennlig og oversiktlig bilagsføring inkludert hurtigtaster
 • Forenkle hverdagen med blant annet automatiserte prosesser for OCR-filer og purring
 • Hent ut nøkkeltall og rapporter med få tastetrykk

Med Mamut One kan du håndtere alle de typiske oppgavene innen regnskap og økonomistyring i ett og samme system. Oversiktlige skjermbilder og brukervennlig oppbygning gir deg perfekt overblikk på kort tid.

Systemet hjelper deg med for eksempel budsjettering, enkel utføring av bilagsregistrering, factoring, elektroniske betalinger, purring og inkasso, og du får raskt og enkelt overblikk over virksomhetens økonomiske status.

Sammenlikn produkter

Faktura

Profesjonell salgsprosess

De fleste aktiviteter og prosjekter i din virksomhet har samme mål: Økt salg og bedre resultat. Mamut Ones omfattende og brukervennlige salgsstøttefunksjoner er blant dine viktigste støttespillere.

 • Integrert og effektiv tilbud-/ordre-/fakturafunksjonalitet
 • Integrasjon mot lager og innkjøp effektiviserer og gir full oversikt
 • Få inn pengene raskere med brukervennlige inndrivingsfunksjoner

Systemet hjelper deg med alle prosesser – fra utsendelse av tilbudet, via utført oppdrag og fakturering, til pengene er på din konto.

Med de smarte integrasjonene mellom de ulike modulene effektiviserer Mamut One salgsarbeidet. Koblinger mot ansatt, lager, innkjøp, budsjett, avdeling og prosjekt, samt gode rutiner for purring, inkasso og rentefakturering, gjør at det blir enklere å registrere og følge opp salgene. Kort sagt blir alle salgsoppgaver håndtert mer profesjonelt!

Du kan lese, editere og opprette ordre, sjekke lagerbeholdningen, generere ordrebekreftelse til PDF og klargjøre ordren til fakturering. Du kan også søke opp tidligere fakturerte ordre og kreditnotaer – alt mens du er ute hos kunden.

Sammenlikn produkter

Kundeoppfølging (CRM)

Overgå kundenes forventninger

Din virksomhet er avhengig av gode relasjoner til kunder, leverandører og partnere. Dette oppnår du gjennom å utnytte et verktøy som legger forholdene til rette for langsiktig og profesjonell oppfølging.

 • Bearbeid alle dine kontakter fra ett sted, også online
 • Håndter effektivt aktiviteter, dokumenter og ressurser
 • Umiddelbar tilgang til all historikk og analyser

Mamut One gir deg en funksjonsrik CRM-løsning som gjør det enklere for deg å administrere og organisere blant annet telefonsamtaler, e-post, møter, aktiviteter og dokumenter, både på kontoret og ute hos kundene.

Mamut One gjør det enklere å prioritere de riktige oppgavene, og du kan raskt ta ut rapporter over kundegrupper og gjøre de nødvendige analyser. All historikk med enhver kontakt er alltid umiddelbart tilgjengelig, og på denne måten kan du tilby en service som dine kontakter garantert kommer til å sette pris på!

Sammenlikn produkter

Lønn

Enkel og rask lønnsadministrasjon

Sørg for å oppfylle dine ansattes forventninger ved en profesjonell lønns- og personaladministrasjon. Den komplette funksjonaliteten i Mamut One gjør at du enkelt kan utføre oppgavene selv.

 • Reduser feil og spar kostnader på automatiserte lønn- og personalrutiner
 • Integrasjon mot regnskap, faktura og timeregistrering
 • All informasjon om ansatte samlet på ett sted

Med Mamut One kan du alltid betale ut korrekt lønn til avtalt tid og behandle informasjon effektivt og konfidensielt. Brukervennlige registrerings- og utbetalingsprosedyrer ivaretas ved bruk av maler og lønnsveivisere som guider deg gjennom prosessene.

Til en hver tid er det en stor mengde dokumenter og aktiviteter som skal håndteres, samt personalinformasjon som skal arkiveres og benyttes. Eksempler er oppdaterte trekksatser, bilordninger, ferie, prosjektinformasjon, avdeling og diverse notater. Med Mamut One håndterer du alt dette på enklest mulig måte.

Sammenlikn produkter

Logistikk

Full kontroll og redusert kapitalbinding

Innkjøp som til en hver tid er koordinert med etterspørselen er avgjørende for å øke lønnsomheten. Sørg for en problemfri vareflyt i virksomheten og dermed optimal leveringsservice til kundene!

 • Full oversikt og ingen dobbeltregistreringer med integrert lagerstyring
 • Kontroll over lager, leverandører og rabatter
 • Automatiserte bestillingsrutiner og redusert kapitalbinding

Mamut One inneholder de nødvendige funksjoner innenfor innkjøp og logistikk. Brukervennligheten er ivaretatt med en innkjøpsveiviser som gir deg komplett oversikt over ulike kombinasjoner av leverandører, produkter, leveringstider, innkjøpspriser og annen nøkkelinformasjon.

Du har til en hver tid fullstendig oversikt over produktene på dine lager, ned til hver enkel produktvariant og strukturvare, samt endringer i lagerbeholdningen. Med Mamut One legger du forholdene til rette for redusert kapitalbinding!

Sammenlikn produkter

Hjemmeside / Nettbutikk

Selg mer ved å utnytte Internett

I dag bruker de fleste Internett for å finne informasjon om produkter. Et profesjonelt nettsted vil derfor være avgjørende for å selge direkte, eller for å kommunisere dine tjenester.

 • Bedre service med profesjonelt nettsted og design
 • Integrasjon mot CRM og logistikk
 • Selg mer med døgnåpen og sikker nettbutikk

Med Mamut One kan du opprette og publisere ditt eget nettsted med nettbutikk, integrert med resten av systemet, helt uten forkunnskaper

Tilrettelegg for at dine kunder kan få informasjon døgnet rundt, og dra nytte av nettet som en lønnsom salgskanal. Produktinformasjon hentes direkte fra lager- og produktregisteret, og ordrer og forespørsler som du får via nettsiden blir automatisk overført til Mamut One for rask håndtering. Du får raskt overblikk over besøk på ditt nettsted gjennom statistikk og rapporter.

Mamut One legger til rette for en suksessfull tilstedeværelse på nettet.

Sammenlikn produkter

Timeregistrering

For alle som arbeider på timebasis er det viktig å ha en integrert løsning som sikrer at informasjonen overføres til riktige deler av økonomisystemet. Da unngår du dobbeltarbeid, feil, og sparer tid. Med online tilgang registrerer du timer etter utført oppdrag via Internett.

 • Full oversikt over og brukervennlig registrering av timer
 • Foreta registrering mot blant annet prosjekt, kontakt, produkt, timetype, aktivitet og avdeling
 • Overfør timer til lønn og ordre med ett tastetrykk
 • Online timeregistrering

For prosjektmedarbeidere er det ofte ønskelig å kunne utføre alle prosjektrelaterte oppgaver direkte i prosjektmodulen. Med Mamut One får du løsningen hvor du registrerer og har tilgang til all relevant informasjon ett sted. Detaljerte statuser sikrer prosjektoppfølgingen, og det faktum at timeregnskapet er direkte integrert med ordre/faktura og lønn reduserer antall feilkilder.

Det er også mulighet for online timeregistrering for effektiv registrering av oppdrag direkte ute hos en kunde. Virksomheter som arbeider på time- og prosjektbasis har gjennom Mamut One et profesjonelt system som legger forholdene til rette for god og effektiv tidsbruk!

Sammenlikn produkter

System

Hver virksomhet har teknologiske krav til sin forretningsløsning som må imøtekommes for maksimal nytte av systemet. Mamut One tilpasser seg perfekt til din virksomhet.

 • Enkel implementering og skalert for vekst
 • Gjør tilpasninger til både virksomheten og enkeltbrukere
 • Oversiktlig og effektivt vedlikehold og sikkerhetskopiering

Gjennom ulike innstillinger og tilgangsrettigheter kan systemadministratoren tilpasse programmet perfekt til virksomhetens behov, alt etter brukerantall og funksjonalitetsområder som blir benyttet.

Administrator setter enkelt opp tilgangs- og brukerrettighetene til systemet, både i forhold til den lokale databasen og nettbaserte funksjonsområder. Dessuten har han full oversikt over alle tilpasninger, alt fra for eksempel innstillingene som gjelder for hele firmadatabasen, automatiserte sikkerhetskopieringsrutiner, standardregisteret med en rekke overordnede justeringer av systemfunksjonaliteten og design av rapportmaler, til regnskapsinnstillingene.

Sammenlikn produkter